LİSELERDE ZORUNLU DERS SAYISI ARTIRILDI


Liselerde seçmeli dersler arasında bulunan Beden Eğitimi, Resim, Müzik zorunlu hale getirildi. 9. sınıflarda ortak dersler arasına Geometri de eklendi. Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteye giriş sistemindeki değişikliği dikkate alarak ders dağıtım çizelgesini değiştirdi. Liselerde “seçmeli” dersler arasında bulunan Beden Eğitimi, Resim, Müzik zorunlu dersler arasına alındı, lise 9. sınıfta “ortak dersler” arasına Geometri dersi eklendi. Meslek liselerinde de haftada 35 saat olan  ders sayısı 40 saate yükseltildi.

Milli Eğitim Bakanlığı öğretim dairelerinin önerilerini görüşen Talim ve Terbiye Kurulu, yeni sınav sistemi ve belirlenen alanlara göre daha kapsamlı çalışma yapılmasını, yeni öğretim yılına özgü olmak üzere ders dağıtım çizelgelerinin değiştirilmesini kararlaştırdı. Yeni öğretim yılından itibaren Beden Eğitimi, Resim, Müzik dersleri 9. sınıftan itibaren “zorunlu dersler” arasına alındı. Bu üç ders 9. sınıfta haftada 2’şer saat, üst sınıflarda ise haftada birer saat uygulanacak. 9. sınıflarda Beden Eğitimi dersi aynı sınıfta iki ders olarak arka arkaya uygulanacak böylece öğrencinin soyunup giyinmesi için zaman kaybedilmeyecek.
Meslek liseleri ile diğer liselerin 9. sınıflarında “ortak” olarak okutulan dersler arasına Geometri de eklendi. Bu ders 9.sınıflarda haftada 2 saat okutulacak.
Mesleki ve Teknik Eğitim Okullarında haftada 35 olan ders sayısı 40’a yükseltildi. Bu liselerde Türk Dili, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji gibi dersler gruplandırıldı ve her okul ihtiyacı olan derslerden haftada 5 saat seçmeli olarak  öğrencilerine bu dersleri okutmakla yükümlü olacak.