2011 YGS-LYS SONUÇLARINDA HATAY’IN DURUMU

2011 yılı içinde, üniversitelere alınacak öğrencileri belirlemek için ÖSYM tarafından biri Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS), diğeri Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) olmak üzere iki sınav yapılmıştır. Bu sınavların amacı, ortaöğretimdeki eğitim ve öğretimi değerlendirmek değil, üniversitede başarılı olabilecek öğrencileri seçmektir.

Ortaöğretim okulları kendilerini değerlendirebilmek, diğer okullar ve özellikle kendi türündeki okullar ile durumlarını karşılaştırabilmek için sınav sonuçlarına ihtiyaç duymaktadır. Bu gereksinimi dikkate alan ÖSYM, YGS-2011 ve LYS-2011 sonuçlarının ayrıntılı analizini yayınlamıştır.