Antakya Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi'nin önceki web sitesi içeriğine buradan ulaşabilirsiniz. Okul web sitesinin yayında olduğu dönemdeki okul öğrencilerinin isteği dikkate alınarak site özgün biçimiyle yayımlanmıştır.

UYARI: Web sitesi şu an itibarıyla okulun resmi web sitesi değildir.

 

Web Sitesi Siparişi

x

Liselerin dört yıla çıkarılmasıyla birlikte matematik dersinin öğretim programında değişiklik yapıldı. Bu değişiklikler hazırlanan ders kitaplarına da yansıtıldı. Bu durumu dikkate alan ÖSYM, sınav kapsamını genişletti. Daha önceki yıllarda soru sorulmayan konular sınav konularına eklendi. Matematik öğretim programına eklenen ve çıkarılan konular aşağıdadır.

MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMINDAN ÇIKARILAN KONULAR


1.ELEKTRİK KURALLARININ MANTIK DEVRELERİNE UYGULANMASI

2.DENKLİK VE SIRALAMA BAĞINTILARI

3.GRUP, CİSİM, HALKA

4.HORNER YÖNTEMİ İLE BÖLME

5.AÇI ÖLÇÜ BİRİMİ GRAD

6.TANJANT TEOREMİ

7.SARMAL FONKSİYON

8.AÇILARIN TRİGONOMETRİK ORANLARINI TRİGONOMETRİ CETVELİNDEN BULDURMA

9.TRİGONOMETRİK FONKSİYONLARIN TOPLAM VE ÇARPIMLARININ PERİYOTLARINI BULMA

10.SEKANT VE KOSEKANT GRAFİKLERİ

11.acosx + bcosx = c DENKLEMİNİN TAN(X/2) TÜRÜNDEN ÇÖZÜMÜ

12.KUTUPSAL BİÇİMDEKİ SAYILARIN ÇARPIMININ GEOMETRİK YORUMU

13.KARAKTERİSTİK VE MANTİS

14.KOLOGARİTMA

15.LOGX = -2,1549 DEĞERİNİN LOGX = 3,8451 BİÇİMİNDE GÖSTERİMİ

16.DİZİLERDE ALT LİMİT, ÜST LİMİT, EBAS, EKÜS

17.İŞARET VE TAMDEĞER FONKSİYONU

18.LİMİTİ DİZİ VE EPSİLON-DELTA TEKNİĞİ İLE AÇIKLAMA

19.BİR NOKTADA SAĞDAN VE SOLDAN SÜREKLİLİK

20.SÜREKSİZLİK ÇEŞİTLERİ

21.PARAMETRİK FONKSİYONLARIN İKİNCİ BASAMAKTAN TÜREVİ

22.LOGARİTMİK FONKSİYONLARIN TÜREVİ

23.ROLLE VE ORTALAMA DEĞER TEOREMİ

24.TANX = T/2 DEĞİŞKEN DEĞİŞTİRME YÖNTEMİ

25.[a , b] KAPALI ARALIĞININ KAPALI ALT ARALIKLARA BÖLÜNMESİ

AÇIKLANIRKEN BÖLÜNTÜNÜN NORMU KAVRAMI


MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMINA EKLENEN KONULAR


1.GRAFİĞİ VERİLEN BAĞINTILARIN FONKSİYON OLANLARINI BELİRLEME

2.TABAN ARİTMETİĞİ

3.PROBLEMLER

4.BİNOM AÇILIMI

5.KARMAŞIK SAYININ ORJİN ETRAFINDA DÖNDÜRÜLMESİ

6.DOĞRUSAL DENKLEM SİSTEMLERİNİN MATRİS VE DETERMİNANT UYGULAMASI

7.ANALİTİK GEOMETRİNİN TÜM KONULARI