12.SINIF ÖĞRENCİLERİNE DEVAMSIZLIK UYARISI

Milli Eğitim Bakanlığı 12.sınıf öğrencilerinin devamsızlığı konusunda bir genelge yayınladı. Genelgede öğrenci ve velileri devam-devamsızlık konusunda uyarıldı. 08/03/2012 tarih ve 9174 sayılı yazıda öğrencilerin mağdur duruma düşmemesi için öğrencilerin devam-devamsızlığı konusunda tereddüt edilen konulara açıklık getirildi. 12.sınıf öğrencilerinin, bu yazıda yer alan açıklamaları ve Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği'nin 40.maddesini önemsemeleri mağdur duruma düşmemeleri açısından son derece önemlidir.