Millî eğitim bakanlığı ortaöğretim kurumları yönetmeliğini inceleyebilirsiniz. Yönetmelik tüm ortaöğretim kurumlarıyla ilgili esas ve usulleri içermektedir. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğini pdf formatında Ekli Dosya’dan indirebilirsiniz.